KLINIČKI BOLNIČKI
CENTAR RIJEKA

Lokacija Rijeka

KLINIČKI BOLNIČKI
CENTAR RIJEKA

Lokacija Sušak

KLINIČKI BOLNIČKI
CENTAR RIJEKA

Lokacija Kantrida

Obavijesti

Novosti

KH member web

Klinike i zavodi

 • Hitna

  • Rijeka

  • Sušak

  • Kantrida
 • Anesteziologija

  • Rijeka

  • Sušak

  • Kantrida
 • Audiologija/Fonijatrija

  • Rijeka

  • Kantrida
 • Bolnička ljekarna

  • Rijeka
 • Citologija

  • Rijeka
 • Dentalna medicina

  • Rijeka
 • Dermatovenerologija

  • Rijeka
 • Dječja kirurgija

  • Kantrida
 • Farmakologija

  • Rijeka
 • Fizikalna

  • Sušak

  • Kantrida
 • Ginekologija/Porodništvo

  • Rijeka
 • Infektivne bolesti

  • Rijeka
 • Interna medicina

  • Rijeka

  • Sušak
 • Kirurgija

  • Rijeka

  • Sušak

  • Kantrida
 • Laboratorijska dijagnostika

  • Rijeka

  • Sušak

  • Kantrida
 • Maksilofacijalna

  • Sušak
 • Medicinska fizika

  • Rijeka
 • Mikrobiologija

  • Rijeka
 • Neurologija

  • Rijeka
 • Neurokirurgija

  • Sušak
 • Nuklearna medicina

  • Rijeka

 • OP Sale Sušak

  • Sušak
 • Oftamologija

  • Rijeka
 • Otorinolaringologija

  • Rijeka
 • Palijativna medicina

  • Rijeka

  • Sušak

  • Kantrida
 • Patologija

  • Rijeka
 • Pedijatrija

  • Rijeka

  • Kantrida
 • Psihijatrija

  • Rijeka

  • Kantrida
 • Psihologija

  • Rijeka

  • Kantrida
 • Radiologija

  • Rijeka

  • Sušak

  • Kantrida
 • Radioterapija/Onkologija

  • Rijeka
 • Transfuzijska medicina

  • Rijeka

  • Sušak
 • Urologija

  • Sušak